Verhoogd risico sjögren bij fibromyalgie

18 May, 2021

Er blijkt een associatie te bestaan tussen het syndroom van Sjögren, een systemische auto-immuunziekte, en fibromyalgie. Mensen tussen de 20-49 jaar met fibromyalgie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sjögren.

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte die zich karakteriseert door een droog gevoel in de ogen en mond door ontstekingsreacties waardoor traan- en speekselklieren worden aangetast. Daarnaast heeft een groep mensen met het syndroom van Sjögren last van vermoeidheid, spier-, pees-, en gewrichtsklachten. Deze laatste symptomen vertonen gelijkenis met klachten die passen bij fibromyalgie. Wetenschappers hebben daarom gekeken of er een mogelijk verband bestaat tussen de aandoeningen.

Door middel van een retrospectief cohortonderzoek hebben de onderzoekers de data van 149.706 mensen geanalyseerd. De helft van deze mensen had fibromyalgie, de andere helft waren leeftijd- en sekse-overeenkomende gezonde volwassenen. In vergelijking met de controlegroep hadden patiënten met fibromyalgie een twee keer grotere kans om het syndroom van Sjögren te ontwikkelen. Patiënten tussen de 20-49 jaar hadden zelfs een drie keer grotere kans dan de gezonde volwassenen. Opvallend was dat binnen de groep mensen met fibromyalgie, de gebruikers van ontstekingsremmers juist een lagere kans hadden op de ontwikkeling van sjögren in vergelijking met patiënten die geen medicatie gebruikten. De wetenschappers vermoeden dat de aandoeningen overlappende mechanismen hebben die ten grondslag liggen aan de ziekten. Zowel het neuro-endocriene systeem, de HPA-as, als een pro-inflammatoire overreactie van het immuunsysteem via Th17-cellen zijn gevonden. Dit laatste zou een verklaring zijn voor het mogelijk beschermende effect van ontstekingsremmers op de ontwikkeling van het syndroom van Sjögren bij fibromyalgie. Vervolgonderzoek moet dit verder uitwijzen.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Gau, S. Y., Leong, P. Y., Lin, C. L., Tsou, H. K., & Wei, J. C. C. (2021). Higher Risk for Sjögren’s Syndrome in Patients With Fibromyalgia: A Nationwide Population-Based Cohort Study. Frontiers in Immunology, 12, 1105.