Vitamine C, E, selenium en knoflook van invloed op maagkanker

08 Oct, 2019

Een helicobacter pylori-infectie is een van de belangrijkste oorzaken van maagkanker. Eradicatietherapie is bij dergelijke helicobacterinfecties dus van belang. Meer dan twintig jaar geleden is onderzoek naar de invloed van deze eradicatietherapie gestart. In de studie werd ook onderzocht of knoflook en antioxidante nutriënten (vitamine C, E en selenium) van invloed zouden zijn op de incidentie en mortaliteit van maagkanker.

De resultaten van deze grootschalige en langlopende Chinese Shandong Interventiestudie zijn recentelijk gepubliceerd in het British Medical Journal. Aan de studie deden 3365 deelnemers mee. Uit het onderzoek blijkt dat de antioxidante nutriënten, aanvullend op eradicatietherapie, de kans op maagkanker en het risico op het overlijden aan maagkanker verlagen. Knoflook verlaagt eveneens het risico op overlijden aan maagkanker, maar beschermt niet tegen het ontstaan van maagkanker.

Het effect van de twee weken durende eradicatietherapie (1 gram amoxicilline en 20 mg omeprazole) op de reductie van het risico op maagkanker was zeer groot. Zelfs 22 jaar na het toedienen van de behandeling was er nog een beschermende werking aan te tonen (OR 0.48, 95% BI 0.32 – 0.71). Het beschermende effect van de (direct op de eradicatietherapie) volgende, zeven jaar lang durende suppletie van 250 mg vitamine C, 100 iu vitamine E en 37,5 mcg selenium twee keer per dag was eveneens aanzienlijk. Het verminderde de kans op maagkanker (OR 0.64, 95%BI 0.46 – 0.91).

Knoflooksuppletie bleek geen bescherming te bieden op de kans op het ontstaan van maagkanker, maar suppletie van knoflook gaf wel een verminderde kans op overlijden door maagkanker (OR 0.66 95% BI 0.43 -1.00). In de studie werd dagelijks 200 mg gefermenteerde knoflook samen met 1 mg knoflookolie gesuppleerd, gedurende 7,3 jaar. Ook de groep deelnemers die dagelijks de antioxidante nutriënten innamen hadden een verlaagd risico op overlijden aan maagkanker (OR 0.48 95% BI 0.31 – 0.75).

Het is onduidelijk in hoeverre deze getallen zich vertalen naar het individu en of de resultaten van eradicatietherapie met antioxidante nutriënten en knoflook ook in de westerse bevolkingsgroep dergelijke effecten laten zien. Desalniettemin zijn de bevindingen in deze studie richtinggevend voor de praktijk.

Bronvermelding:
Li, W.-Q., Zhang, J.-Y., Ma, J.-L., Li, Z.-X., Zhang, L., Zhang, Y., … You, W.-C. (2019). Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ, l5016.