Vitamine D bij MS

01 Jun, 2020

Multiple sclerosis (MS) is een ontstekingsziekte in het centrale zenuwstelsel. Zowel omgevings- als genetische factoren lijken een rol te spelen in het ontstaan van de ziekte. Een vitamine D-tekort speelt mogelijk een rol in de ernst van de ziekte, omdat een lage vitamine D-bloedspiegel in verband wordt gebracht met een toename van het aantal laesies in het zenuwstelsel. De effectiviteit van vitamine D-suppletie is echter controversieel. Wetenschappers hebben geopperd dat dit mogelijk te maken heeft met de gebruikte dosis.

Klinische studies laten zien dat het opheffen van een vitamine D-tekort met een lage dosering vitamine D een positieve invloed heeft op het ziekteverloop, maar dat een hoge dosering geen additionele positieve effecten heeft of zelfs niet effectief is. Wetenschappers argumenteren dat dit te maken kan hebben met het ontstaan van hypercalciëmie door een hoge vitamine D-bloedspiegel, waarbij zij aangeven dat deze effecten sterk persoonlijk zijn en al kunnen optreden bij een plasmaconcentratie van 125 nmol/L. Deze plasmaconcentratie is ruim lager dan de tot nu toe geaccepteerde grens van 375 nmol/L. Bovendien lijkt niet alleen vitamine D verantwoordelijk te zijn voor de effecten op de ontstekingsreactie, ook calcium speelt een rol. Dieronderzoek laat zien dat een hogere calciumconcentratie in het bloed zorgt voor een pro-inflammatoire ontstekingsreactie van T-cellen in het centrale zenuwstelsel, onafhankelijk van vitamine D.

De onderzoekers adviseren om bij suppletie van vitamine D aan MS-patiënten de dosering te bepalen op basis van een bloedonderzoek en hoge doseringen te vermijden. Daarnaast is het zinvol om ook de calciuminname en -concentratie in het bloed te monitoren om nadelige effecten van vitamine D en calcium bij MS te voorkomen.

De publicatie kunt u hier lezen.

Bronvermelding:
Häusler, D., Torke, S., & Weber, M. S. (2020). High-Dose Vitamin D-Mediated Hypercalcemia as a Potential Risk Factor in Central Nervous System Demyelinating Disease. Frontiers in Immunology, 11, 301.