Voorkomen blastocystis-parasiet bij volwassenen

02 Nov, 2020

De blastocystis-parasiet komt veelvuldig voor in de darmen. De rol van de parasiet in gezondheid en ziekte is echter nog grotendeels onbegrepen. Sommige onderzoeken wijzen op een associatie tussen de aanwezigheid van de parasiet en het ontstaan van prikkelbaredarmsyndroom of inflammatoire darmziekten. Omdat er weinig bekend was over de aanwezigheid van blastocystis bij gezonde mensen en de parasiet vaak gevonden werd bij mensen met darmklachten, ontstond het idee dat blastocystis verantwoordelijk is voor verschillende gezondheidsproblemen. Echter, gezonde mensen lijken de parasiet vaker met zich mee te dragen zonder gezondheidsklachten, waardoor wetenschappers de parasiet als commensaal beginnen te beschouwen.

Onderzoekers hebben gekeken naar het voorkomen van verschillende Blastocystis subtypen in een gezonde populatie. Totaal werden 288 humane ontlastingsmonsters geanalyseerd van mensen zonder darmklachten. 24 procent van de mensen droeg een blastocystis met zich mee en er werden acht verschillende subtypen gevonden. Mensen die buiten Europa reisden, in nauw contact stonden met vee en ouder waren dan 50 jaar hadden vaker de parasiet in de darmen dan anderen.
De wetenschappers waren in staat om ontlastingsmonsters van familieleden te nemen, waardoor er tevens gekeken kon worden naar de verspreiding van de parasiet binnen een familie. Opvallend was dat in de helft van de gevallen maar één familielid drager was van de parasiet. Bij families waarbij meerdere mensen de parasiet hadden, ging het vaker om verschillende subtypes.

Het onderzoek laat zien dat Blastocystis spp. veelvuldig voorkomen bij gezonde volwassen. Daarnaast heeft eerder onderzoek laten zien dat de parasiet mogelijk ook gezondheidsvoordelen heeft. Mensen die de parasiet bij zich dragen, hebben vaker een diverser darmmicrobioom. Vervolgonderzoek moet duidelijker maken welke invloed de parasiet op de gezondheid heeft en of er mogelijk een groep mensen is die gevoelig is voor aanwezigheid van blastocystis in de darmen.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier terugvinden.

Bronvermelding:
Lhotská, Z., Jirků, M., Hložková, O., Brožová, K., Jirsová, D., Stensvold, C. R., … & Jirků Pomajbíková, K. (2020). A study on the prevalence and subtype diversity of the intestinal protist Blastocystis sp. in a gut-healthy human population in the Czech Republic. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10, 579.