Zinktekort verhoogt mogelijk het risico op beroerte

14 Dec, 2020

Uit een groot observationeel onderzoek met 48.188 volwassenen bleek dat mensen met een vegetarisch/veganistisch voedingspatroon vaker een beroerte hebben dan mensen die vlees consumeren. Wetenschappers hebben daarna verder gezocht naar een mogelijke reden voor dit fenomeen en zijn tot de conclusie gekomen dat onder andere een zinktekort een rol kan spelen.

Zink heeft verschillende functies in het lichaam, waaronder in de stofwisseling en het immuunsysteem. Zink speelt echter ook een rol in de vaatgezondheid en bloedstolling. Een zinktekort zou daarom het risico op een beroerte kunnen verhogen.

Verschillende onderzoeken hebben al een relatie aangetoond tussen de aanwezigheid van een zinktekort en een verhoogd risico op beroerte bij specifieke groepen, waaronder mensen met overgewicht en diabetes type 2. De wetenschappers wijzen er nu op dat dit verhoogde risico echter ook een rol kan spelen in de gezonde populatie met een lage zinkinname zoals het geval is bij vegetariërs en veganisten. Een zinktekort kan, tezamen met bijvoorbeeld een vitamine B12-tekort, leiden tot een verhoogd homocysteïnegehalte wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Bovendien speelt zink een belangrijke rol in de endotheelfunctie, wondheling en ontstekingsremmende processen.

Mensen die weinig dierlijke eiwitten consumeren blijken vaker een lagere zinkstatus te hebben. Dit wordt veroorzaakt door zowel een lagere zinkinname als -opname. Zink in plantaardige voeding heeft een lagere biologische beschikbaarheid door een hogere fytaat-zink-ratio. Verhoging van de zinkinname via de voeding of suppletie met zink zou voor deze groep mensen zinvol zijn.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Grüngreiff K, Gottstein T, Reinhold D. Zinc Deficiency—An Independent Risk Factor in the Pathogenesis of Haemorrhagic Stroke? Nutrients 2020;12:3548.