Zoutinname en jodium bij kinderen

02 Nov, 2020

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat kinderen maximaal vijf gram zout per dag binnen zouden moeten krijgen. Italiaanse wetenschappers hebben gekeken naar de invloed van zoutinname op de jodiumstatus bij kinderen.

Voor het onderzoek bekeken zij 1270 kinderen en adolescenten tussen de 6 en 17 jaar. Op basis van een 24-uurs urineverzameling werd de hoeveelheid natrium (zout) en jodium berekend die de kinderen in 24 uur hadden geconsumeerd. 78,5 procent van de kinderen kreeg meer dan vijf gram zout per dag binnen. Ondanks dat kreeg 50,6 procent van de deelnemers onvoldoende jodium binnen. Kinderen die minder dan vijf gram zout per dag consumeerden, bereikten zelden een adequate jodiuminname. De jodiuminname nam toe naarmate de kinderen meer zout consumeerden, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of gewicht. Alleen tieners die meer dan tien gram zout per dag binnenkregen hadden een adequate jodiuminname. Meisjes hadden vaker een lagere jodiuminname dan jongens.

De wetenschappers bekeken vervolgens ook de voedselbronnen voor jodium op basis van een nationale voedselconsumptiepeiling. Hieruit blijkt dat ongeveer 30 procent van de jodiuminname afkomstig is van gejodeerd zout. Het overige jodium komt uit voeding, met name zuivel en vis. Echter, de inname van jodiumrijke voedingsmiddelen blijkt laag te zijn onder Italiaanse kinderen. De onderzoekers concluderen dat de onderzoekspopulatie te weinig gejodeerd zout gebruikt om voldoende jodium binnen te krijgen. Een reductie van de zoutinname zou de jodiuminname verder in het gedrang kunnen brengen, zeker als kinderen een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon volgen of met name ongejodeerd zout consumeren. Suppletie zou in deze gevallen aanbevelingswaardig zijn.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:
Iacone, R., Iaccarino Idelson, P., Campanozzi, A. et al. Relationship between salt consumption and iodine intake in a pediatric population. Eur J Nutr (2020).