RIVM raadt gebruik van ashwagandha-preparaten af

25 Mar, 2024

Op 5 maart publiceerde het RIVM een nieuwsbericht waarin zij het gebruik van producten met de kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of ashwagandha afraadt. Het gebruik van deze kruiden kan volgens het RIVM negatieve effecten geven. Huperzia serrata en Tabernanthe iboga komen nauwelijks voor in voedingssupplementen maar ashwagandha (Withania somnifera) is een populair kruid. In het nieuwsbericht van het RIVM wordt geconcludeerd dat het gebruik van ashwagandha mogelijk kan leiden tot nadelige effecten zoals leverschade, schildklierproblemen en onderdrukking van het bijniersysteem bij gevoelige personen.

NPN, de Nederlandse brancheorganisatie voor voedingssupplementen, geeft in een reactie aan dat gebruik van ashwagandha meestal veilig is. Het kruid ashwagandha wordt de afgelopen jaren veel gebruikt in supplementen en kent een lange historie van traditioneel gebruik. NPN heeft in 2023 al signalen ontvangen dat ashwagandha mogelijk leidt tot leverschade. Vanwege de gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing die op dat moment beschikbaar was, heeft NPN toen geoordeeld dat hier niet actief voor gewaarschuwd hoeft te worden. Op dit moment is het effect van ashwagandha op de lever nog onduidelijk. NPN gaat daarom aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten opnieuw bekijken of het noodzakelijk is een waarschuwing voor ashwagandha en de lever te adviseren.
NPN adviseert voor ashwagandha-supplementen de volgende waarschuwing te vermelden op het etiket: let op bij gebruik van schildkliermedicijnen. Ook raden zij het gelijktijdig gebruik van antidepressiva en ashwagandha af. Vanwege het gebrek aan veiligheidsgegevens, raadt NPN bovendien het gebruik van ashwagandha tijdens zwangerschap en borstvoeding af.

Bronvermelding:
RIVM. (5 maart 2024). RIVM raadt gebruik producten met kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha af. Geraadpleegd op 14 maart van RIVM raadt gebruik producten met kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha af | RIVM
NPN. (6 maart 2024). RIVM raadt gebruik van bepaalde kruidenpreparaten af. Geraadpleegd op 14 maart van RIVM raadt gebruik van bepaalde kruidenpreparaten af | NPN (npninfo.nl)