Selenium en zink geassocieerd met overlevingskans Covid-19

18 May, 2021

Verschillende micronutriënten zijn betrokken bij een adequate afweerreactie, waaronder selenium en zink. Wetenschappers hebben gekeken naar de voorspellende waarde van de selenium- en zinkstatus op de overlevingskans van Covid-19.

De zink- en seleniumstatus van 171 Covid-19-patiënten werd bepaald en vergeleken met die van gezonde volwassenen. Van de mensen die Covid-19 niet overleefden had 73,5 procent een zinktekort. Van de mensen die de infectie wel overleefden had 40,9 procent een te lage zinkstatus. Een zinktekort werd vastgesteld als de bloedconcentratie lager was dan 638,7 µg/L, wat lager is dan het 2,5-percentiel van de groep gezonde volwassenen. Eerder onderzoek had al laten zien dat de seleniumstatus, gemeten aan de hand van het selenoproteïne P, bij mensen met Covid-19 vaker laag is. De onderzoekers keken daarom ook naar het voorkomen van een gecombineerd selenium- en zinktekort in het cohort Covid-19-patiënten. Van de mensen die Covid-19 overleefden had 19,7 procent een selenium/zinktekort en bij de mensen die de infectie niet overleefden had maar liefst 50 procent een tekort aan beide mineralen. In de controlegroep van gezonde volwassenen had slechts 0,15 procent een gecombineerd tekort.

De wetenschappers concluderen dat de selenium- en zinkstatus een betrouwbare indicator is om de overlevingskans van Covid-19 in te schatten. Een goede mineraalstatus zou daarnaast de overlevingskans kunnen verhogen, wat tevens mogelijkheden biedt voor een gepersonaliseerd suppletieadvies.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Bronvermelding:Prediction of survival odds in COVID-19 by zinc, age and selenoprotein P as composite biomarker. Redox biology, 38, 101764.