Stress door onvoldoende tegenslagen: een casus

09 Apr, 2024

Door Casper Beukema

Stress is een breed begrip waarbij onze homeostase op de proef wordt gesteld. In de praktijk maak ik gebruik van de neurotransmitter profielbepaling, gebaseerd op het werk van de arts Eric Braverman. Het model werkt via een vragenlijst en geeft vrij nauwkeurig weer welke behoeften wel of niet worden vervuld door specifieke vragen te koppelen aan de functies van neurotransmitters (een uitgebreidere omschrijving van de Bravermantest kunt u teruglezen in het artikel van mij over cravings in OrthoFyto oktober 2022). Met deze profielbepaling en het klachtenbeeld kan er mogelijk een effectieve quick win worden toegepast. Hierna is het eenvoudiger om de zoektocht te vervolgen naar de overige verstoringen die bijdragen aan het ziektebeeld.

Presentatie van de casus
In januari 2020 ontving ik een vrouw van 48 jaar in mijn praktijk die leed aan paniekaanvallen en depressieve periodes. Vanwege deze stressklachten heb ik haar verzocht de Braverman neurotransmitter profielbepaling in te vullen. Deze bepaling is opgebouwd uit twee sets vragen. De eerste set, de A-lijn, geeft de subjectieve beleving van de persoonlijkheid weer en is een weergave van het zelfbeeld van de persoon. Dit gaat over de natuur (persoonlijkheid) van iemand, gebaseerd op de dominantie van een of meerdere neurotransmitters. In een gezonde situatie is er een minimum van 24 punten in de A-lijn met een uitschieter naar boven. De tweede set, de B-lijn, geeft inzicht in het verbruik of de weerstand in de huidige situatie. Het is een subjectieve weergave van de huidige terugloop in specifieke neurotransmitters. Figuur 1 geeft een weergave van de begrippen die een rol spelen bij de verschillende neurotransmitters in de A-lijn en B-lijn. Het verschil tussen de A-lijn en B-lijn komt tot uitdrukking in de C-lijn, die een mogelijke verklaring geeft voor de ontstane gezondheidsklachten van een patiënt.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 20 in OrthoFyto 2/24.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Klein MO, Battagello DS, Cardoso AR, Hauser DN, Bittencourt JC, Correa RG. Dopamine: Functions, Signaling, and Association with Neurological Diseases. Cell Mol Neurobiol. 2019 Jan;39(1):31-59.
2. Picciotto MR, Higley MJ, Mineur YS. Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes nervous system function and behavior. Neuron. 2012 Oct 4;76(1):116-29.
3. Petroff OA. GABA and glutamate in the human brain. Neuroscientist. 2002 Dec;8(6):562-73.
4. Chen A, Hubbert KD, Foroudi PF, Lu VF, Janušonis S. Serotonin 5-HT4 receptors modulate the development of glutamatergic input to the dorsal raphe nucleus. Neurosci Lett. 2017 Feb 15;640:111-116.
5. Lalo U, Palygin O, Verkhratsky A, Grant SG, Pankratov Y. ATP from synaptic terminals and astrocytes regulates NMDA receptors and synaptic plasticity through PSD-95 multi-protein complex. Sci Rep. 2016 Sep 19;6:33609.
6. Mathew SJ, Coplan JD, Schoepp DD, Smith EL, Rosenblum LA, Gorman JM. Glutamate-hypothalamic-pituitary-adrenal axis interactions: implications for mood and anxiety disorders. CNS Spectr. 2001 Jul;6(7):555-6, 561-4.
7. Langade D, Thakare V, Kanchi S, Kelgane S. Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-group, placebo-controlled study. J Ethnopharmacol. 2021 Jan 10;264:113276.
8. Jovanovic F, Jovanovic V, Knezevic NN. Glucocorticoid Hormones as Modulators of the Kynurenine Pathway in Chronic Pain Conditions. Cells. 2023 Apr 18;12(8):1178.
9. Lugo-Huitrón R, Ugalde Muñiz P, Pineda B, Pedraza-Chaverrí J, Ríos C, Pérez-de la Cruz V. Quinolinic acid: an endogenous neurotoxin with multiple targets. Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:104024.