Uitkomsten van hyperbolisch afbouwen van antidepressiva

17 Jun, 2024

Psychiaters Jim van Os en Peter Groot hebben onlangs Nederlandse onderzoeksresultaten gepubliceerd over de effectiviteit van het hyperbolisch afbouwen van antidepressiva. Uit hun studie blijkt dat dosisverlaging in stappen, van bijvoorbeeld antidepressiva, die steeds kleiner worden naarmate de dosis lager wordt (hyperbolisch afbouwen), onttrekkingsklachten voorkomt tijdens en na afbouwen van psychofarmaca. Het gaat hierbij om stappen die per dag worden verkleind, niet per week.
Dit gebeurt met taperingstrips, een farmacotherapeutisch hulpmiddel waarmee de dagelijkse dosis van een medicijn in een aantal (meestal 28) dagen geleidelijk kan worden verlaagd.

Beide psychiaters benadrukken ook het belang van afbouwen op maat. In de dagelijkse klinische praktijk kan geen sprake zijn van afbouwtrajecten met één bepaalde duur die voor iedereen zouden moeten werken. Samen beslissen en (zelf)monitoring – bij voorkeur dagelijks – tijdens het afbouwen moet bepalen hoelang een afbouwtraject gaat duren.

In Nederland hebben inmiddels duizenden patiënten bijgedragen aan een rijke en groeiende database van retrospectieve cohortgegevens over afbouwen met taperingstrips. Drie retrospectieve cohortstudies, met meer dan 2000 patiënten, lieten zien dat ongeveer 70 procent van de patiënten die probeerden te stoppen met antidepressiva, daar met twee hyperbolische taperingstrips van 28 dagen ook in slaagden.

Er is behoefte aan het delen van klinische informatie over het afbouwen van antidepressiva en de rol van fytotherapie. Ben je arts of therapeut en kun je een dergelijke afbouwcasus met collega’s delen? Sinds kort is OrthoFyto de rubriek Casuïstiek gestart. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de redactie via redactie@orthofyto.com.

Bronvermelding:
Van Os, J., & Groot, P. (2024, 24 mei). Uitkomsten van hyperbolisch afbouwen van antidepressiva. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. Geraadpleegd op 5 juni 2024, van www.npfo.nl/artikel/uitkomsten-van-hyperbolisch-afbouwen-van-antidepressiva