Verschillende vormen van insulineresistentie

02 Jul, 2018

Gezondheid is het vermogen je aan te passen aan een veranderende omgeving. In een recent uitgevoerde studie van de groep van Ben van Ommen (TNO) werd in kaart gebracht hoe verschillende individuen in metabole zin reageerden op eenzelfde gestandaardiseerde maaltijd. Uit de diversiteit in metabole reacties tussen mensen op deze zelfde maaltijd blijkt dat mensen zeer uiteenlopend (kunnen) reageren, en een wisselende fenotypische flexibiliteit hebben. Deze metabole reactie verandert bovendien als er sprake is van gewichtsverlies.

Bij insulineresistentie is de flexibiliteit van de stofwisseling in reactie op een maaltijd ontspoord. De studie bracht aan het licht dat er verschillende vormen van insulineresistentie bestaan, die bepalend zijn voor het type dieet dat tot gewichtsverlies kan leiden. Insulineresistentie komt bijvoorbeeld met name in de lever of juist in de spieren voor, of wisselt op verschillende tijden van de dag. Het type dieet moet afgestemd worden op het type insulineresistentie van een persoon (Fiamoncini et al., 2018).

In 2015 bracht het onderzoek van Zeevi et al. (2015) al een verrassing aan het licht: dezelfde voedingsmiddelen eten, gaf bij ieder persoon andere effecten op de bloedsuikerspiegel (Zeevi et al., 2015). Sommige deelnemers lieten een behoorlijke stijging van hun bloedsuikerspiegel zien na het eten van banaan, maar gek genoeg niet na het eten van koek. Terwijl het bij anderen juist tegenovergesteld was. Daarnaast lieten mensen ook verschillende bloedsuikermetingen zien nadat zij dezelfde voedingsmiddelen op een ander moment aten. Beweging en de hoeveelheid slaap bleken de respons op voeding binnen dezelfde personen te beïnvloeden. Tevens bepaalde de samenstelling van de darmflora de glycemische respons.

Iedereen reageert anders op voeding. En er is niet één voedingspatroon of dieet dat voor iedereen optimaal is. Het onderzoekscentrum TNO voert vervolgonderzoek uit naar gepersonaliseerde voeding. Als je mensen op basis van metingen kunt vertellen welk dieet het beste bij hen past, zijn ze waarschijnlijk ook gemotiveerder om het te volgen, zo wordt verwacht.

Bronnen:
Fiamoncini, J., Rundle, M., Gibbons, H., Thomas, E. L., Geillinger-Kästle, K., Bunzel, D., … Daniel, H. (2018). Plasma metabolome analysis identifies distinct human metabotypes in the postprandial state with different susceptibility to weight loss–mediated metabolic improvements. The FASEB Journal, fj.201800330R.

Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., … Segal, E. (2015). Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses. Cell, 163(5), 1079–94.