Wat darmintegriteit betekent voor auto-immuunziekten

04 Oct, 2023

Door: Marloes van Heijningen-Waanders

Auto-immuunziekten, met hun scala aan klachten, vormen een wereldwijd probleem. Steeds meer richt onderzoek zich op de rol van de darmen in de immunologische processen die gericht zijn tegen eigen weefsel. De darm fungeert als barrière en beslist daarmee over de passage van stoffen en het al dan niet in gang zetten van een immuunreactie; essentieel voor behoud van homeostase. Wat betekent darmintegriteit voor de auto-immuunaandoeningen reumatoïde artritis, multiple sclerose, diabetes type I en systemische lupus erythematodes?

Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert. Het komt veelal voort uit het wegvallen van immunologische tolerantie, waardoor het immuunsysteem niet alleen maar in actie komt tegen ‘vreemd’, zoals gewenst, maar ook tegen ‘eigen’.1 De prevalentie van auto-immuunziekten neemt de laatste decennia drastisch toe en stijgt bovendien onder jongere bevolkingsgroepen.2 Het gaat gepaard met een grote sociaaleconomische last en hoge zorgkosten. Vrouwen blijken gevoeliger voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten, vanwege hun verhoogde immuunreactiviteit. Zowel genetische als omgevingsfactoren liggen ten grondslag aan het ontstaan van auto-immuunziekten.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in OrthoFyto 5/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Moudgil KD, Venkatesha SH. The Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Activities of Natural Products to Control Autoimmune Inflammation. Int J Mol Sci. 2022 Dec 21;24(1):95.
2. Angum F, Khan T, Kaler J, Siddiqui L, Hussain A. The Prevalence of Autoimmune Disorders in Women: A Narrative Review. Cureus. 2020 May 13;12(5):e8094.
3. Akdis CA. Does the epithelial barrier hypothesis explain the increase in allergy, autoimmunity and other chronic conditions? Nat Rev Immunol. 2021 Nov;21(11):739–51.
4. Capponi M, Gori A, De Castro G, Ciprandi G, Anania C, Brindisi G, et al. (R)Evolution in Allergic Rhinitis Add-On Therapy: From Probiotics to Postbiotics and Parabiotics. J Clin Med. 2022 Aug 31;11(17):5154.
5. Kaczynska A, Klosinska M, Chmiel P, Janeczek K, Emeryk A. The Crosstalk between the Gut Microbiota Composition and the Clinical Course of Allergic Rhinitis: The Use of Probiotics, Prebiotics and Bacterial Lysates in the Treatment of Allergic Rhinitis. Nutrients. 2022 Oct 16;14(20):4328.
6. Zambrano-Zaragoza JF, Romo-Martínez EJ, Durán-Avelar M de J, García-Magallanes N, Vibanco-Pérez N. Th17 cells in autoimmune and infectious diseases. Int J Inflam. 2014;2014:651503.
7. Kim JW, Kwok SK, Choe JY, Park SH. Recent Advances in Our Understanding of the Link between the Intestinal Microbiota and Systemic Lupus Erythematosus. Int J Mol Sci. 2019 Sep 30;20(19):4871.
8. Fasano A. Zonulin, regulation of tight junctions, and autoimmune diseases. Ann N Y Acad Sci. 2012 Jul;1258(1):25–33.
9. English J, Patrick S, Stewart LD. The potential role of molecular mimicry by the anaerobic microbiota in the aetiology of autoimmune disease. Anaerobe. 2023 Mar 20;80:102721.
10. Smatti MK, Cyprian FS, Nasrallah GK, Al Thani AA, Almishal RO, Yassine HM. Viruses and Autoimmunity: A Review on the Potential Interaction and Molecular Mechanisms. Viruses. 2019 Aug 19;11(8):762.
11. Tajik N, Frech M, Schulz O, Schälter F, Lucas S, Azizov V, et al. Targeting zonulin and intestinal epithelial barrier function to prevent onset of arthritis. Nat Commun. 2020 Apr 24;11(1):1995.
12. Bae SC, Lee YH. Association between anti-Porphyromonas gingivalis antibody, anti-citrullinated protein antibodies, and rheumatoid arthritis : A meta-analysis. Z Rheumatol. 2018 Aug;77(6):522–32.
13. Camara-Lemarroy CR, Silva C, Greenfield J, Liu WQ, Metz LM, Yong VW. Biomarkers of intestinal barrier function in multiple sclerosis are associated with disease activity. Mult Scler. 2020 Oct;26(11):1340–50.
14. Bosi E, Molteni L, Radaelli MG, Folini L, Fermo I, Bazzigaluppi E, et al. Increased intestinal permeability precedes clinical onset of type 1 diabetes. Diabetologia. 2006 Dec;49(12):2824–7.