Weldoen

20 May, 2021

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

In onze tijd zijn er veel filantropen, die goede dingen voor andere mensen doen. Het Griekse woord filantropos betekent letterlijk ‘liefde voor de mens’, zoals in liefdadigheid. Liefdadigheid werd in Nederland vanaf de Gouden Eeuw in een publieke organisatie beoefend door de kerken en de bovenklasse, welgestelde burgers en regenten die de armen en behoeftigen wilden helpen. Volgens Wikipedia is filantropie in moderne praktische termen de ontplooiing van privé-initiatieven voor het publieke welzijn, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen.

Filantropen worden ook wel weldoeners genoemd, onbaatzuchtige mensen die zonder eigen gewin iets voor hun naasten over hebben. Er bestaan prachtige verhalen over dit thema. Zo vinden we in het Nieuwe Testament de parabel van Jezus over de barmhartige Samaritaan, verteld als antwoord op de vraag ‘wie is mijn naaste, die ik moet liefhebben als mijzelf?’1
Het verhaal gaat in het kort als volgt. Een man is onderweg naar Jericho, wordt overvallen en afgetuigd door rovers en meer dood dan levend langs de weg achtergelaten. Dan passeren achtereenvolgens een priester, een Leviet en een Samaritaan. De eerste twee gaan met een grote boog om de gewonde man heen en vervolgen hun weg, ofwel uit angst om zelf beroofd te worden, ofwel uit angst voor een onrein contact met een ‘dode’.
De Samaritaan, behorend tot een door de Joden gehate groep, bekommert zich echter wel om de gewonde, verzorgt hem en brengt hem op zijn ezel naar de dichtstbijzijnde herberg om verder op krachten te komen. De Samaritaan wordt barmhartig genoemd, dat wil zeggen met erbarmen, mededogen in het hart. In deze parabel wordt duidelijk gemaakt wie je naaste is en wie van de drie passanten zijn naaste liefheeft als zichzelf.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 3/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Het Nieuwe Testament. De Barmhartige Samaritaan. Lucas 10:25-37.
2. Johari H. Dhanwantri: a complete guide to Ayurvedic life. Inner Traditions Bear and Company. 1999. ISBN 9780892816187
3. Documentaire ‘Monopoly: een totaalplaatje van de Great Reset’ van Tim Gielen
4. Schwab K. The forth Industrial Revolution. Random House Usa Inc 2017. ISBN 9781524758868
5. Schwab K, Malleret T. Covid-19; the Great Reset. Isbn Agentur Schweiz 2020. ISBN 9782940631124
6. Shiva V, Shiva K. Oneness vs the 1%. Chelsea Green 2020. ISBN 9781645020394
7. Nhat Hanh T. Vorm is leegte, leegte is vorm. Asoka 2012. ISBN 9789056700508
8. Ni Hua Ching. The complete works of Lao Tsu, Tao Te Ching & Hua Hu Ching. The Shrine of Eternal Breath of Tao 1982; vers 57 en 66. ISBN 9780937064009

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter