Zielepijn

28 Sep, 2021

Door: Anna Kruyswijk-van der Heijden

Pijn is een sensatie die niet beperkt is tot de belevingswereld van mensen; ook dieren en zelfs planten kunnen pijn ervaren. Iemand die pijn heeft, lijdt. Pijn speelt zich af op alle niveaus van ons zijn: fysiek, emotioneel, mentaal-sociaal en spiritueel-energetisch. Van alle soorten pijn zorgt de laatste, zielepijn, voor het diepste lijden.

In de geneeskunde is pijn een van de meest voorkomende redenen om naar de dokter te gaan. Pijn is een signaal dat er ergens iets niet in orde is, en aangezien de geneeskunde zich voornamelijk met het lichaam bezighoudt, zal de arts de pijn aan een fysiek gebeuren toeschrijven, waartegen dan vervolgens medicatie gegeven wordt. Pijnstillers in combinatie met ontstekingsremmers behoren tot de meest voorgeschreven geneesmiddelen.1 Helaas blijken ze vaak onvoldoende te helpen, waardoor het laatste decennium het gebruik van steeds zwaardere pijnstillers, met name opiaten, sterk is toegenomen.

Maar als we verder kijken dan de ontsteking of artrose, en de mogelijkheid opperen dat er ook andere vormen van pijn kunnen zijn – die overigens mede kunnen leiden tot ontsteking en artrose – dan biedt de biofysica interessante aanknopingspunten. Want in dit vakgebied, dat toepassing vindt in de energetische geneeskunde, onderzoekt men de betekenis van uitwisselingsprocessen in het losmazige bindweefsel. Dit bevindt zich als grootste van alle weefsels overal in het lichaam; onder de huid, rond spieren, bloedvaten en zenuwbanen, rond organen en zelfs tussen de cellen. Sinds kort wordt het op deze plaats het interstitium genoemd.2 De biofysica heeft het concept geopperd dat dit weefsel, dat alle systemen in ons lichaam verbindt, naast talrijke andere functies ook een geheugenfunctie heeft.3

Een geheugen dat dus niet beperkt is tot de hersenen, maar zich ook op celniveau op alle plaatsen en in alle orgaansystemen kan manifesteren. Het lichaam herinnert zich alles wat er ooit is gebeurd, wat het ooit als voertuig heeft meegemaakt. De reikwijdte van dit concept is enorm, zowel in tijd als in ruimte, want het impliceert totale tijdloze verbondenheid binnenin en tussen onszelf als mens en het universum waarin wij bestaan. De juistheid ervan heb ik vele malen in de praktijk mogen ervaren met patiënten met klachten en ziekten, waaronder ook pijnklachten. Het samen onderzoeken, benoemen en vervolgens vrijmaken van de emotionele herinneringen kon tot een vermindering of zelfs geheel verdwijnen van de pijnklachten leiden.4,5 Ook mentale overtuigingen kunnen zich onbewust vastzetten in het lichaam en tot problemen leiden.

www.jouwvoeding.com

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 5/21.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Zorgwijzer.nl
2. Benias PC. et al. Structure and Distribution of an Unrecognized Interstitium in Human Tissues. Sci Rep. 2018;8(1):4947.
3. Oschmann J. Energy medicine in therapeutics and human performance. Butterworth Heinemann 2003. ISBN 9780750654005.
4. Mountrose P, Mountrose J. Getting thru your emotions with EFT. Holistic Communications 2000. ISBN 9780965378765.
5. Callahan RJ, Trubo R. Tapping the healer within. McGrawHill 2001. ISBN 9780809298808.
6. Ketabi SR. Idiot’s Guide Ayurveda. DK Publishing, 2017. ISBN 9781465462763.
7. Dispenza J. Jij bent de placebo. Succesboeken, 2017. ISBN 9789492665034
8. Red Pine. The heart sutra, the womb of buddhas. Counterpoint, 2004. ISBN 9781593760823
9. Prabhavananda S. The Upanishads. The New American Library of World Literature, 1957. ISBN 9780399174230
10. Price AF. De diamant sutra. Ankh-Hermes, 2001. ISBN 9789020219777
11. Brunton P, Venkataramiah M. Sri Ramana Mahharshi, gesprekken. Ank-Hermes, 2002.
12. Ruysbeek van E, Messing M. Evangelie van Thomas. Ankh-Hermes, 1999. ISBN 9789020210279

is 30 jaar behandelend arts geweest (o.a. huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van 'Jouw Voeding', een organisatie voor cursussen, lezingen en onderwijs over voeding en gezondheid.

Laat een reactie achter