Zijn kruiden in borstvoedingsthee echt gevaarlijk?

08 Feb, 2021

Door: Drs. Tedje van Asseldonk

Het BuRO (Bureau voor Risicobeoordeling en Onderzoek) van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bracht eind 2020 een advies uit aan het ministerie van VWS over borstvoedingskruiden.1 Het advies, dat borstvoedingskruiden in het algemeen behandelt, is in de praktijk vooral toegespitst op anijs en venkel; die zijn als gevaarlijk voor de baby beschreven. Daar zijn wel enkele kritische kanttekeningen bij te plaatsten.

Het NOS Journaal en de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) maakten het advies wereldkundig. Op de website van de NVWA verscheen de waarschuwing: ‘Borstvoedingsthee, die belooft de borstvoeding te verbeteren of te bevorderen dankzij bepaalde ingrediënten, kan juist nadelige gezondheidseffecten hebben.’ De KNOV noemde het een aanscherping van het bestaande advies aan zwangere vrouwen om maximaal twee koppen venkel- en anijsthee per dag te drinken, en aan vrouwen die borstvoeding geven om helemaal geen venkel- en anijsthee te drinken. De KNOV verwijst naar de site van het Voedingscentrum.

Het Nederlandse Voedingscentrum meldt dat borstvoedingsthee met venkel en anijs allylalkoxybenzenen bevat zoals estragol, trans-anethol en d-carvon, die schadelijk zijn voor de lever. In België is de hoeveelheid estragol in kruidenproducten aan een maximum gebonden. Van estragol is uit studies met muizen bekend dat het levertumoren kan veroorzaken. Op de website Foodlog.nl verscheen een kritische analyse waarin berekend werd dat je door het eten van een paar beschuiten met muisjes evenveel estragol binnenkrijgt als door het drinken van een paar koppen venkelthee per dag.2

De bronnen waarop het NVWA-BuRO zijn advies baseerde om anijs-, venkel- karwij- en komijnzaden te mijden tijdens zwangerschap en lactatie, waren literatuuronderzoek over anijs en venkel als traditionele geneesmiddelen en estragol, alsook een risico-analyse door het RIVM en WFSR (voorheen RIKILT) en publicaties van de Europese Geneesmiddelen Autoriteit EMA.3-6 De EMA vindt anijszaden niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar en venkelzaad niet voor kinderen onder 4 jaar. Niet omdat er epidemiologische aanwijzingen zijn dat deze kruiden gevaarlijk zijn, maar omdat er nog te weinig onderzoek naar gedaan is.

www.ethnobotany.nl
www.mintal.eu

Lees het gehele artikel vanaf pagina 37 in OrthoFyto 1/21

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. NVWA, 2020. Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling & Onderzoek over Gezondheidsrisico’s van borstvoedingsthee. Via www.nvwa.nl.
2. Asseldonk, T. van. Venkel en anijs een gevaar voor de baby of een opkruipende vorm van stofjesdenken? Foodlog.nl 18 november 2020. Via www.foodlog.nl
3. EMA, 2020. Use of herbal medicinal products containing estragole. Via www.ema.europa.eu.
4. EMA monographs, Pimpinella anisum monograph Via www.ema.europa.eu.
5. EMA-monographs, Foeniculum vulgare Via www.ema.europa.eu.
6. Assessment report (EMEA 2008) Via www.ema.europa.eu.
7. Foong, S. C., Tan, M. L., Foong, W. C., Marasco, L. A., Ho, J. J., & Ong, J. H. (2020). Oral galactagogues (natural therapies or drugs) for increasing breast milk production in mothers of non-hospitalised term infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5). 8. Van den Berg JPL, Alhusainy W, Restani P, Rietjens IMCM. Chemical analysis of estragole in fennel based teas and associated safety assessment using the Margin of Exposure (MOE) approach. Food and Chemical Toxicology (65);March 2014:147-54. DOI: 10.1016/j.fct.2013.12.035.
9. Gori L, Gallo V, Mascherini V, Mugelli A, Vannacci A, Firenzuoli F. Can Estragole in Fennel Seed Decoctions Really Be Considered a Danger for Human Health? A Fennel Safety Update. E-CaM 2012. Via www.hindawi.com
10. Beatrix 2001. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Via wetten.overheid.nl.
11. Koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. Via www.health.belgium.be.
12. Asseldonk, T.van. Culinaire gevolgen van een veel te zware hamer. Foodlog.nl 1 november 2020. Via www.foodlog.nl
13. EU discussies over richtlijn 1925/2006; via www.row-minvws.nl