Cardiovasculair risicomanagement en voedingssuppletie

04 Apr, 2023

Door Han Siem

Bij hart- en vaatziekten is het essentieel dat de conditie van de bloedvaten optimaal wordt gehouden om complicaties te voorkomen, Zowel regulier als complementair staat daarom preventie van atherosclerose centraal. Regulier is het therapeutisch arsenaal om aderverkalking te voorkomen beperkt, maar complementair is er een breed scala aan middelen.

Volgens de WHO staan hart- en vaatziekten bovenaan in de lijst van doodsoorzaken in Nederland. Ze vormen 49% van alle sterfgevallen, ofwel ca. 50.000 doden per jaar. Jaarlijks krijgen in ons land ongeveer 33.000 mensen een acuut hartinfarct en 41.000 mensen een beroerte.1 Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De groep reguliere geneesmiddelen die daarbij wordt ingezet, is niet strak omlijnd maar deze worden bij CVRM het meest ingezet: antistollingsmiddelen, antiarrhythmica, cholesterolverlagers en middelen tegen hoge bloeddruk. De laatste groep kent als belangrijkste vertegenwoordigers diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS-remmers.

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 4,1 miljoen mensen een geneesmiddel ter voorkoming van hart- en vaatziekten.2 De kans dat u in uw praktijk een patiënt met CVRM behandelt is dus groot en omdat dit praktisch altijd een grootgebruiker van geneesmiddelen zal zijn rijst de vraag of combinaties met supplementen veilig zijn. Bij het inschatten van de klinische relevantie van interacties tussen reguliere geneesmiddelen en voedingssuppletie kijken we daarom naar de extra risicofactoren zoals de conditie en lifestyle van de patiënt. Dan gaat het om roken en alcohol (of drugs), overgewicht en lichamelijke inspanning. Maar evenzeer tellen leeftijd, psychosociale risicofactoren, co-morbiditeit zoals hyperlipemie of diabetes, nier- en leverfunctie, familiare belasting en eerdere complicaties zoals een infarct. Het totaalplaatje geeft in de praktijk een beter beeld of de kans op een interactie risicovol is voor de patiënt.

Wat valt er zoal onder hart- en vaatziekten? Atherosclerose; door de opbouw van vette bestanddelen op de wand van de slagaders ontstaan er ontstekingen in de vaatwand en die vormen een basis voor neerslag van vet. Dit wordt wel verward met arteriosclerose ofwel aderverkalking. Dat is een proces waarbij de slagaderwanden progressief stugger en minder flexibel en elastisch worden, vaak door verkalking. Ook hartritmestoornissen vallen onder de hart- en vaatziekten. Bij hartritmestoornissen heeft de patiënt last van een onregelmatige en soms verhoogde of verlaagde hartslag. De bekendste ritmestoornis, boezemfibrilleren, komt veel voor en kan de kans verhogen op een beroerte (TIA of CVA).

www.devitamineapotheek.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 2/23.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. WHO Bulletin. Estimating the cardiovascular mortality burden attributable to the European Common Agricultural Policy on dietary saturated fats. July 2008.
2. Stichting Farmaceutische kengetallen.
3. NHG Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Geraadpleegd op 16 februari 2023 via richtlijnen.nhg.org/standaarden/cardiovasculair-risicomanagement
4. Siem H. Pycnogenol. OrthoFyto 3. Juni 2022; p 6-7.
5. Siem H. Neuropathie. Orthofyto 1. Februari 2023; p 6-7.
6. Siem H. Vitamine K. OrthoFyto 1. Februari 2019; p 10-11.
7. Eur-Lex. Verordening (EU) 2022/860 van de Commissie van 1 juni 2022 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft monacolinen uit rodegistrijst (Voor de EER relevante tekst). Document 32022R0860 Geraadpleegd op 13 maart 2023 via eur-lex.europa.eu/
8. Siem H. Rode Gist. OrthoFyto 5. Oktober 2018; p 10-11.
9. Siem H. Berberine. OrthoFyto 4. Augustus 2021; p 10-11.
10. Siem H. Coenzym Q10. OrthoFyto 6. December 2019; p 10-11.
11. The Natural Standard.