Lastig; reguliere én complementaire middelen bij atriumfibrilleren

29 Nov, 2022

Door Han Siem

Atriumfibrilleren (AF) of boezemfibrilleren is een veel voorkomende volksziekte op hogere leeftijd. De aandoening is goed behandelbaar, maar blijft vaak lang onopgemerkt. Onbeschermd is er echter een sterk verhoogde kans op ernstige complicaties; de onregelmatige hartslag verhoogt de kans op stolsels; die kunnen een infarct veroorzaken in vooral de hersenen. Dit is te voorkomen met reguliere antistolling. Er zijn complementaire middelen, maar veilig combineren met reguliere medicatie vergt nogal wat uitzoekerij.

Atriumfibrilleren, AF of boezemfibrilleren is een lastige aandoening omdat het een behoorlijke impact kan hebben op de kwaliteit van leven. Het is vooral een ouderdomsziekte en met het stijgen van de leeftijd neemt de kans sterk toe. Onder de 65 jaar heeft slechts 1 à 2% van de mensen atriumfibrilleren. Bij tachtig jaar of ouder loopt de incidentie op tot circa 20%.1 AF is goed te behandelen; met de juiste medicatie kan men er oud mee worden. Onbehandeld is er echter een sterk verhoogde kans op een (hersen)infarct. In de praktijk zien we helaas vaak patiënten die te lang onbehandeld hebben rondgelopen en met een herseninfarct worden geconfronteerd. Pas in het ziekenhuis werd de oorzaak van het atriumfibrilleren ontdekt. Atriumfibrilleren vermindert de pompfunctie van het hart. Hierdoor kan hartfalen ontstaan of uiteindelijk verergeren, vooral op oudere leeftijd.

Atriumfibrilleren kan een duidelijke oorzaak hebben, maar vaak spelen er meer factoren. Samen vergroten ze de kans op AF. Oorzaken zijn onder meer hoge bloeddruk, diabetes, problemen met het hart zoals een hartinfarct, hartfalen, slechte conditie, een hartspierziekte, hartklepziekte of aangeboren hartaandoening. Ook kan een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) of een ontsteking, zoals een longontsteking, atriumfibrilleren uitlokken. Net als verkeerde voeding, alcohol en lifestyle. Stress is eveneens een belangrijke trigger, zoals ook drugs, bijvoorbeeld cocaïne of amfetaminen.2 AF komt vaker voor bij ernstig overgewicht en bij mensen met apneu.

www.devitamineapotheek.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 6 in OrthoFyto 6/22.

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding
1. Nederlands Huisarts Genootschap. Richtlijn Atriumfibrilleren. Geraadpleegd op 19 oktober via richtlijnen.nhg.org/atriumfibrilleren
2. Gage BF et.al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA. 2001 Jun 13;285(22):2864-70. Geraadpleegd op 19 oktober via www.atriumfibrilleren.nl/chads2-score
3. Wybraniec, M. T., Wršobel, W., Wilkosz, K., Wrona, K., Bula, K., & Mizia-Stec, K. (2018). Pharmacological cardioversion with antazoline in atrial fibrillation: The results of the CANT study. Journal of the American Heart Association.
4. Frommeyer, G., Sterneberg, M., Dechering, D. G., Kaese, S., Bögeholz, N., Pott, C., … Eckardt, L. (2017). Effective suppression of atrial fibrillation by the antihistaminic agent antazoline: First experimental insights into a novel antiarrhythmic agent. Cardiovascular Therapeutics.
5. Wybraniec, M. T., Wršobel, W., Wilkosz, K., Wrona, K., Bula, K., & Mizia-Stec, K. (2018). Pharmacological cardioversion with antazoline in atrial fibrillation: The results of the CANT study. Journal of the American Heart Association.
6. Starreveld R, Ramos KS, Muskens AJQM, Brundel BJJM, de Groot NMS. Daily Supplementation of L-Glutamine in Atrial Fibrillation Patients: The Effect on Heat Shock Proteins and Metabolites. Cells. 2020; 9(7):1729.
7. Lai, S., Hua, X., Gao, R., Zeng, L., Song, J., Liu, J., & Zhang, J. (2018). Combinational Biomarkers for Atrial Fibrillation Derived from Atrial Appendage and Plasma Metabolomics Analysis. Scientific reports, 8(1), 16930.
8. American College of Cardiology’s Annual Scientific Session Together with World Congress of Cardiology (ACC.20/WCC).
9. Han Siem. Berberine bij hart- en vaatziekte. Orthofyto aug 2021.
10. Han Siem. Vitamine K taboe bij sommige geneesmiddelen. Orthofyto, febr 2019.
11. Han Siem. Reguliere antistollingsmiddelen. Orthofyto. Oktober 2018.
12. Han Siem. Rode gist: mogelijk alternatief voor reguliere cholesterolverlagers? Orthofyto. Oktober 2018.