De mogelijke potentie van zoethout bij SARS-CoV-2

4 mei 2020

Met enige regelmaat wordt zoethout (Glycyrrhiza spp.) genoemd als een zinvolle plant bij de preventie van een SARS-CoV-2-infectie. Met name glycyrrhizine, een bestanddeel uit zoethout, blijkt in vitro de potentie te hebben om verschillende virussen te remmen waaronder het verwante SARS-CoV. Glycyrrhizine remt in de laboratoriumsetting zowel de aanhechting van SARS-CoV aan de ACE2-receptor als de replicatie van het virus in de cel.1 Echter, alleen glycyrrhizine als zodanig lijkt effectief te zijn. In het lichaam wordt glycyrrhizine snel omgezet in glycyrrhetinezuur dat minder werkzaam is en bovendien bijwerkingen kan geven, waaronder hypertensie en hypokaliëmie. Om deze reden worden voedingssupplementen soms gedeglycyrrhinizeerd.

In de TCG wordt zoethoutwortel vaak intraveneus toegediend om voldoende hoge plasmaconcentraties te bereiken. Onderzoek laat zien dat bij een orale toediening van 100 mg glycyrrhizine de stof niet detecteerbaar was in serum. Zelfs bij een intraveneuze toediening van 200 mg glycyrrhizine bleef de piek-plasmaconcentratie onder de hoeveelheid die in het laboratorium nodig was om SARS-CoV te remmen.2 Op basis van deze gegevens lijkt gebruik van uitsluitend zoethout ter preventie van infectie dan ook niet zinvol. Bovendien wordt bij langdurig gebruik de kans op bijwerkingen groter. Klinische studies moeten uitwijzen of orale toepassing van zoethout de infectie met SARS-CoV-2 daadwerkelijk kan remmen.

In editie 3 van OrthoFyto zal in een tweetal artikelen van Selma Timmer en Cindy de Waard kort worden ingegaan op de potentiële inzet van zoethout bij SARS-CoV-2. Deze editie is sinds vandaag alvast digitaal beschikbaar voor onze abonnees op het papieren vaktijdschrift. Zij kunnen na inloggen de volledige artikelen alvast inzien.

Bronvermelding:

  1. Cinatl J. et al. Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus. The Lancet 2003;361:2045-2046.
  2. Chen, F., Chan, K. H., Jiang, Y., Kao, R. Y. T., Lu, H. T., Fan, K. W., … & Guan, Y. (2004). In vitro susceptibility of 10 clinical isolates of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. Journal of Clinical Virology, 31(1), 69-75.