Gezondheidsschade door elektromagnetische straling

22 oktober 2018

Een lezer attendeerde ons op het volgende nieuws. Vorige week bepaalde de bestuursrechter in Frankrijk dat een door elektromagnetische straling ziek geworden werknemer erkenning krijgt als arbeidsongeval. Deze beslissing kan de weg vrijmaken voor verschillende andere zaken over dit onderwerp. Tot op heden werd elektromagnetische straling ontkend als oorzaak voor gezondheidsschade.

Sommige mensen zijn gevoelig voor elektromagnetische straling en worden er ziek van. In de column van Anna Kruyswijk-van der Heijden in de laatste editie van OrthoFyto, uit zij haar zorgen over de komst van een 5G-netwerk in Nederland. Ze staat niet alleen in deze bezorgdheid: eind september 2017 verenigden zich meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen in het voorstel tot een moratorium in de EU op 5G (de vijfde generatie) voor telecommunicatie die binnenkort naar ons toe zal komen. Ze verzoeken om een moratorium, totdat mogelijke risico’s voor mens en milieu volledig in kaart zijn gebracht door onafhankelijke wetenschappers. (www.5gappeal.eu).

Door 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden RF-EMF aanzienlijk toenemen. Het is aangetoond dat deze elektromagnetische straling schadelijk is voor mens en milieu.

Eind oktober 2017 was het antwoord van de Europese Commissie dat men het niet nodig vindt gehoor te geven aan de oproep. Recent, april 2018, deed een nieuwe internationale organisatie met de naam International Society of Doctors for the Environment (www.isde.org/news.html), bestaande uit meer dan 200 wetenschappers en artsen uit 38 landen, eveneens een oproep om 5G te stoppen vanwege het voorzorgprincipe. Ook hierop is de Europese Commissie niet ingegaan.

Het is belangrijk dat uitvindingen met grote gevolgen voor de volksgezondheid, zoals 5G, onder de aandacht komen van een groter publiek.

Bron:
www.lefigaro.fr