Lyme(r)evolutie: case report

13 augustus 2018

Door: Alexander Korbee

Lymeborreliose, is een steeds vaker voorkomende infectieziekte die veel verschillende symptomen kan omvatten. Lyme heeft diverse stadia en gaat vaak samen met meerdere infecties (parasitair, viraal en bacterieel). De behandeling is complex en bevat naast antibiotische behandeling ook ondersteunende therapieën voor herstel van fysiologie en immuunsysteem.

Klachtenbeeld
Patiënte heeft sinds jaren chronische vermoeidheidsklachten. Gebrek aan energie gaat gepaard met slaapproblemen, mentale problemen en klachten aan het bewegingsapparaat. Sinds een aantal jaren heeft mevrouw klachten van maagdarmstelsel, wat sinds een jaar ernstiger is geworden. Overige klachten zijn een verminderde weerstand, overgangsklachten en overgevoeligheid voor geluid. Het complete klachtenbeeld, de tabel met de VAS-scores van de symptomen voor en na de behandeling en een tijdslijn van de ontwikkeling van de klachten vindt u hier.

Werksituatie
Patiënte werkt vier dagen per week als administratief medewerker. Door haar klachten kan zij haar werk niet meer volledig verrichten. Na overleg met de bedrijfsarts werkt ze nu in aangepaste vorm: twee tot drie halve dagen licht administratief werk.
Sociale anamnese
Patiënte is gescheiden en woont met haar zoon in een appartement in een grote stad. Haar zoon is gediagnostiseerd met een aandoening uit het autismespectrum.
Beloop
Patiënte is door de huisarts naar internist en reumatoloog verwezen. Deze vonden geen relevante afwijkingen in diverse laboratoriumonderzoeken: reumatologisch labonderzoek op reumafactoren en autoantistoffen was negatief (ANA, anti-dsDNA). Internistisch onderzoek: schildklier, hematologie, klinische chemie, lever- en nierfunctie: allen negatief. Huidige medicatie: oxazepam vanwege slaap- en stressklachten. Zij heeft geen tekenbeet in de anamnese.

Lichamelijk onderzoek
Geen duidelijke internistische of neurologische verschijnselen. Wel een pijnlijke ileocaecaal-klep, wat kan wijzen op intestinale hyperpermeabiliteit (‘leaky gut’), en enkele palpabele lymfklieren in de halsregio.

Diagnostisch onderzoek
Gezocht is naar oorzaken van de cvs-klachten, die in eerder diagnostisch onderzoek niet werden gevonden. De volgende diagnostiek werd uitgevoerd:

Lyme MSIDS-screeningslijst dr. Horowitz (gevalideerd): 58 punten. Dit betekent een hoge kans op een lymegerelateerd ziektebeeld.
Fysiologische screening (bestaande uit gemeten parameters uit bioimpedantie (meting verhouding spieren t.o.v. vetmassa), ecg en hartritmevariatie, plethysmografie (meting volumeverandering organen zoals longvolume en hemodynamica) en oxymetrie (meting zuurstofverzadiging). Dit gaf aanwijzingen voor leaky gut, immuunverstoringen, verstoorde ontgifting, verzuring en oxidatieve stress.

www.drkorbee.nl

Lees het gehele artikel vanaf pagina 24 in OrthoFyto 4/18.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50

Dit case report is opgesteld volgens de hiervoor internationaal geldende richtlijnen die te vinden zijn op: www.care-statement.org

Bronvermelding:

 1. Citera,M. Freeman, P.R. and Horowitz, R. Empirical validation of the Horowitz Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome Questionnaire for suspected Lyme disease. Int J Gen Med. 2017; 10: 249–273. Published online 2017 Sep 4.
 2. Horowitz R. Why Can’t I Get Better: Solving the Mystery of Lyme en Chronic Disease. New York, NY: St Martin’s Press; 2013. ISBN 9781250019400
 3. Ang CW, Notermans DW, Hommes M, Simoons-Smit AM, Herremans T. Large differences between test strategies for the detection of anti-Borrelia antibodies are revealed by comparing eight ELISAs and five immunoblots. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011;30(8):1027–1032.
 4. Jin C, Roen DR, Lehmann PV, Kellermann GH. An Enhanced ELISPOT Assay for Sensitive Detection of Antigen-Specific T Cell Responses to Borrelia burgdorferi. Cells. 2013 Sep 13;2(3):607-20.
 5. Novel M. Tuberculosis specific IL-2 ELISpot assay discriminates adult patients with active or latent tuberculosis. Della Bella et al, PLoS One. 2018 Jun 1;13(6):e0197825.  eCollection 2018.
 6. Nicolson GL, Gan R, Haier J. Multiple co-infections (Mycoplasma, Chlamydia, human herpes virus-6) in blood of chronic fatigue syndrome patients: association with signs and symptoms. APMIS. 2003;111(5):557–566.
 7. Karakula-Juchnowicz et al. The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls. Nutrients. 2018 Apr 28;10(5). pii: E548.
 8. Narasimhan S et al. Gut microbiota of the tick vector Ixodes scapularis modulate colonization of the Lyme disease spirochete. Cell Host Microbe. 2014 Jan 15;15(1):58-71.
 9. www.ifm.org
 10. ilads.org
 11. Cameron DJ, Johnson LB, Maloney EL. Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014 Sep;12(9):1103-35. doi: 10.1586/14787210.2014.940900. Epub 2014 Jul 30.
 12. http://www.ilads.org/lyme/B_guidelines_12_17_08.pdf (om deze link goed te kunnen openen dient u ILADS member te zijn)
 13. www.guideline.gov
 14. www.idsociety.org
 15. Bransfield RC. The psychoimmunology of lyme/tick-borne diseases and its association with neuropsychiatric symptoms. Open Neurol J. 2012;6:88-93. doi: 10.2174/1874205X01206010088. Epub 2012 Oct 5.
 16. www.lymebehandeling.nl en www.nutramedix.ec