L-arginine bij sommige subgroepen mogelijk ongunstig

16 Dec, 2019

L-arginine is een aminozuur dat met name voorkomt in vlees en noten. In sommige situaties is het een essentieel aminozuur, bijvoorbeeld na een operatie ter ondersteuning van de wondheling. Daarnaast wordt het ingezet in de preventie van hart- en vaatziekte, hypercholesterolemie, diabetes mellitus en kan l-arginine de T-cellen van het immuunsysteem beïnvloeden. Er is echter geen consensus over de precieze effecten van l-arginine op het immuunsysteem. Sommige studies vinden effecten op circulerende ontstekingsmarkers (waaronder C-reactief proteïne (CRP)), andere studies maken hier geen melding van. CRP is verhoogd als er ontstekingen aanwezig zijn in het lichaam. Onderzoekers hebben de effecten van l-arginine op het immuunsysteem beter in kaart proberen te brengen door een systematische review en meta-analyse van dubbelblinde klinische onderzoeken uit te voeren.

Elf studies werden geïncludeerd. Totaal gebruikten 264 deelnemers 0,8-20 gram l-arginine per dag, gedurende 5 tot 180 dagen. Deelnemers waren mannen en vrouwen tussen de 35 en 79 jaar. Na analyse van de gepoolde data werd geen significant effect van l-arginine op de ontstekingsmarker CRP gevonden. Echter, een analyse van verschillende subgroepen toonde aan dat de hoeveelheid CRP verhoogd was na gebruik van l-arginine bij mensen ouder dan 60 jaar, mensen die al een verhoogd CRP hadden (> 3mg/dL) en mensen met kanker. De wetenschappers concluderen dat suppletie met het aminozuur voor deze mensen daarom mogelijk ongunstig is.


Bronvermelding:
Nazarian, B., Moghadam, E. F., Asbaghi, O., Khosroshahi, M. Z., Choghakhori, R., & Abbasnezhad, A. (2019). Effect of L-arginine supplementation on C-reactive protein and other inflammatory biomarkers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary therapies in medicine, 102226.