De juni editie heeft als OF FOCUS ‘Inflammatie’. Met onder andere een mooi artikel van Brigitte Baumeister over ‘Micronutriënten en inflammatie’.

* Voorwoord: Inflammatie – door Ellen Vunderink
* Ortho Jouw Voeding: Nabestaanden – door Anna Kruyswijk-van der Heijden
* Rubriek Interacties: Alternatieven voor reguliere NSAID’s bij gewrichtsslijtage en artritis – Door Han Siem
* OF FOCUS: Micronutriënten en inflammatie – door Brigitte Baumeister
* OF FOCUS: Metabole endotoxemie – door Fleur Kortekaas
* OF FOCUS: Natuurlijke acute antihistaminica tegen allergieën – door Monique van Iwaarde
* Fyto: Voeding als behandeloptie bij chronische ziekten – door Odette Bruls
* Ortho: De rol van voeding bij milieubelasting – door Emilia de Vries
* Fyto plant: Tropaeolum majus – door Fred Blaauw
* Fyto column: De rol van inflammasomen in het verouderingsproces – door Angélique De Beule

Voorwoord: Inflammatie

Prometheus gaf het vuur aan de mens. Dat had hij niet mogen doen en hij riep dan ook de toorn van de goden over zich af. Vuur zou de mensen te veel macht en kracht geven. Zo zagen de Griekse goden het althans. In religieuze en spirituele tradities speelt vuur een belangrijke rol als een zuiverende kracht. Maar ook de natuur en de landbouw kunnen niet zonder. Afgelopen jaar was ik in Australië waar langs de weg soms bos, struikgewas of grasland in meer of mindere mate aan het branden was. Vaak was daar geen toezicht op. Soms bewaakte de brandweer het vuur maar er werd niet geblust. Mijn familie keek verbaasd toen wij verrast waren. ‘Het vuur heeft een functie. Sommige zaden hebben vuur nodig om volgend jaar te ontkiemen, en het ruimt op.’

In het eerste OF-Focusartikel in deze editie over inflammatie staat: ‘…Een succesvolle inflammatie leidt tot herstel van de homeostase…’ In flammatie kun je zien als een interne brand. En in ons lichaam geldt wat ook in spirituele tradities en in de rest van de natuur geldt. Ontstekingen maken ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Zowel in ons als buiten ons moet het vuur wel passend zijn bij de situatie, wil het zijn doel kunnen verwezenlijken. Een te heftig of te sluipend vuur maakt slachtoffers. De chronische, of laaggradige, ontstekeningen die veelal gerelateerd zijn aan welvaartsziekten doen dat ook. In deze editie vindt u artikelen die behulpzaam kunnen zijn op dit gebied.

Veel lees plezier!

handt. ellen
Hoofdredacteur OrthoFyto